Här hittar du information och länkar tilll bra och seriösa uppfödare och fågelföreningar!

  • Väppebys Undulater i Bålsta utanför Stockholm föder upp vanliga undulater, engelska utställningsundulater samt tofs undulater i mindre skala i hemmiljö. Genomgått Jordbruksverkets kurs "Villkor för hållande, uppfödning och försäljning mm av djur" samt den fågelinriktade utbildningen. Uppfödarnummer H20. Undulatsidan

  • Svensk Undulat Hobby är en fågelförening som passar alla med undulater. SUH är ansluten till Svensk Fågelhobby och de arrangerar bland annat Undulatutställningar och de populära undulatdagarna. Genom föreningen kan du beställa ringar och får dessutom tidningen Fågelhobby hem i brevlådan. suh 

  • Så sköter du dina sällskapsfåglar! Länk till Jordbruksverket Jordbruksverket


(Sidan är under uppbyggnad)